Bałcerowicz był prawdziwym polskim Ludwigiem Erhardem – odważnym, błyskotliwymi i zdecydowanym przywódcą.

Jeffrey Sachs

Plan Balcerowicza otwierał drogę do rozwoju.

Waldemar Kuczyński / 22 lutego 2010

Czemu Polska poradziła sobie lepiej niż kraje uważane za gwiazdy Europy Środkowej – np. Czechy mające długą tradycję przemysłową? W przeciwieństwie do wielu ex-komunistycznych sąsiadów, którzy wybrali „miękkie” przejście do kapitalizmu, Polska zdecydowała się w 1990 r. na terapię szokową zaprojektowaną przez ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza.

The Economist / 28 czerwca 2014

Jako pierwszy wprowadził radykalną liberalizację w styczniu 1990 roku Leszek Balcerowicz.

Anders Aslund

Balcerowicz przywrócił w Polsce podstawowe kategorie ekonomiczne (…). Mam wiele szacunku do Balcerowicza za dokonanie zdecydowanego chirurgicznego cięcia. Była to wprawdzie bolesna, ale absolutnie niezbędna operacja.

Jarosław Kaczyński / rok 1999

Wielki polski reformator Leszek Balcerowicz postanowił pójść śladem innego wielkiego reformatora Ludwiga Erharda.

Alan Greenspan / Z książki Era zawirowań wydana w 2008 roku

Leszek Balcerowicz nie ma sobie równych jako specjalista od walki z kryzysami gospodarczymi. Po upadku komunizmu w Europie był pionierem „terapii szokowej” – zdławnienia hiperinflacji i budowania wolnego rynku.

Wall Street Journal / 14 Grudnia 2012

Mimo iż Plan Balcerowicza nie został zrealizowany w całości, to jednak mamy się czym pochwalić.

Michał Boni / 17 grudnia 2009

Trudno podważyć tezę o nieporównywalnym sukcesie w minionych dwudziestu latach. Np. na starcie transformacji nasz poziom życia – mierzony według siły nabywczej walut – wynosił nieco mniej niż 1/4 tegoż poziomu Niemiec (zachodnich, rzecz jasna, nie byłego NRD!). Podobnie wyglądały też proporcje wydajności pracy. Dziś pod względem obu tych wskaźników nasz poziom to mniej więcej połowa poziomu Niemiec. Wskaźniki wielkiego postępu można by mnożyć.

Jan Winiecki / 11 stycznia 2010

Mało które dzieło w historii Polski było tak udane i miało tak daleko idące pozytywne skutki jak plan Balcerowicza. Dzięki niemu jednym skokiem znaleźliśmy się w głównym nurcie cywilizacji.

Witold Gadomski / 21 grudnia 2009

Uważamy, że Plan Balcerowicza był odpowiednią polityką gospodarczą nie dlatego, że umożliwił on restrukturyzację wielkich przedsiębiorstw państwowych, ale dlatego, że jego działania liberalizacyjne i stabilizacyjne stworzyły warunki, które był wyjątkowo korzystne dla rozwoju prywatnych przedsiębiorstw w polskiej gospodarce.

Harvard Business Review / kwiecień 1995

Podejście nazwane „szokowym” od strony czysto ekonomicznej było podyktowane przekonaniem, że im szybciej przestawimy gospodarkę na czysto wolnorynkowe tory, tym szybciej zacznie ona efektywnie pracować i poprawiać naszą sytuację. To fundamentalne założenie okazało się prawdziwe – twardy kurs wolnorynkowy zadziałał i mówią o tym twarde statystyki: nasze PKB rosło nieprzerwanie od 1992 do 2019, do ostatniego roku przedpandemicznego

Marcin Mrowiec / 4 czerwiec 2021

Byłem krytykiem tego planu co do zasad i sposobu jego przeprowadzenia. Chcę jednak powiedzieć, to co już wielokrotnie podkreślałem, że Polska ogromnie dużo zawdzięcza Leszkowi Balcerowiczowi i za to co zrobił należą mu się w Polsce pomniki.

Jerzy Hausner / 24 stycznia 2020

Dzięki reformom Balcerowicza udało się w krótkim czasie zaprowadzić w Polsce coś, co można nazwać normalnością w gospodarce.

Witold Orłowski / 18 grudnia 2019

Prezes polskiego banku centralnego osiągnął ogromny sukces.

The Economist / 31 stycznia 2004

Porównajmy zatem Polskę i Ukrainę – oba kraje w 1989 roku miały podobny dochód na głowę. Ukraina poszła inną drogą. Nie podejmowano tam decyzji politycznych i gospodarczych, takich jak w Polsce, według Pani słów „przez wielu uważanych za zbyt radykalne”. Zmiany przeprowadzano bardzo ostrożnie i powoli. Dotowano nierentowne przedsiębiorstwa, by je utrzymać, dotowano energię i tak dalej. Teraz w Polsce dochód per capita jest trzy razy wyższy niż na Ukrainie. Jeżeli zatem chcemy mówić o sprawach najistotniejszych to tak – plan Balcerowicza realizowałbym tak samo.

Stefan Kawalec / 26 lipca 2021

Od początku lat 90. XX w., a więc wraz z postępującym procesem transformacji gospodarczej, Polacy wykazywali się ponadprzeciętną inicjatywą i zdolnościami w zakresie prowadzenia biznesu.

Dariusz Filar / luty 2018

Leszek Balcerowicz jest człowiekiem zasad. (…) Jeśli coś uważa za słuszne, robi to bez względu na konsekwencje.

Jarosław Kurski / 17 marzec 2006

Moim zdaniem najważniejsze były początkowe reformy wprowadzone w styczniu 1990 przez zespół ekonomistów kierowany przez Leszka Balcerowicza.

Hartmut Lehmann / kwiecień 2012

Balcerowicz będzie w Polsce pamiętany jako ojciec cudu gospodarczego.

Jeffrey Sachs / 31 stycznia 2004

„Mam do Balcerowicza niezwykły szacunek. Gdyby nie wprowadzone przez niego reformy, Polska byłaby dziś tam, gdzie Rumunia czy Albania”

Jan Nowak-Jeziorański / 2001 rok na UW

Właśnie tu widzimy siłę wolnych rynków i efekt trudnych reform (…) To nowa Polska, którą wspólnie zbudowaliście – gospodarczy „Cud nad Wisłą”.

Barack Obama / 4 czerwca 2014

To głównie dzięki reformom z początku lat 90-tych w ostatnich 15 latach miał miejsce w Polsce duży skok cywilizacyjny.

Stanisław Gomułka / 12 września 2009

Po upadku żelaznej kurytyny w 1989 r. Polska była niemal bankrutem z ogromny, nieefektywnym sektorem rolnictwa, fatalnym stanem dróg i połączeń kolejowych i gospodarką nie większą niż ukraińską. W tamtych czasach uważano, że krajami postkomunistycznymi z najlepszymi perspektywami na przyszłość była Czechosłowacja i Ukrain. Oczekiwania wobec Polski były niskie. Jednakże rygorystyczna ekonomiczna terapia szokowa z wczesnych lat 90 ustawiła kraj na właściwym kursie.

The Economist / 26 czerwca 2014
Prezes polskiego banku centralnego osiągnął ogromny sukces.
The Economist / 31 stycznia 2004
Po upadku żelaznej kurytyny w 1989 r. Polska była niemal bankrutem z ogromny, nieefektywnym sektorem rolnictwa, fatalnym stanem dróg i połączeń kolejowych i gospodarką nie większą niż ukraińską. W tamtych czasach uważano, że krajami postkomunistycznymi z najlepszymi perspektywami na przyszłość była Czechosłowacja i Ukrain. Oczekiwania wobec Polski były niskie. Jednakże rygorystyczna ekonomiczna terapia szokowa z wczesnych lat 90 ustawiła kraj na właściwym kursie.
The Economist / 26 czerwca 2014
Plan Balcerowicza otwierał drogę do rozwoju.
Waldemar Kuczyński / 22 lutego 2010
Balcerowicz będzie w Polsce pamiętany jako ojciec cudu gospodarczego.
Jeffrey Sachs / 31 stycznia 2004
Leszek Balcerowicz jest człowiekiem zasad. (…) Jeśli coś uważa za słuszne, robi to bez względu na konsekwencje.
Jarosław Kurski / 17 marzec 2006
Trudno podważyć tezę o nieporównywalnym sukcesie w minionych dwudziestu latach. Np. na starcie transformacji nasz poziom życia – mierzony według siły nabywczej walut – wynosił nieco mniej niż 1/4 tegoż poziomu Niemiec (zachodnich, rzecz jasna, nie byłego NRD!). Podobnie wyglądały też proporcje wydajności pracy. Dziś pod względem obu tych wskaźników nasz poziom to mniej więcej połowa poziomu Niemiec. Wskaźniki wielkiego postępu można by mnożyć.
Jan Winiecki / 11 stycznia 2010
Mimo iż Plan Balcerowicza nie został zrealizowany w całości, to jednak mamy się czym pochwalić.
Michał Boni / 17 grudnia 2009
Porównajmy zatem Polskę i Ukrainę – oba kraje w 1989 roku miały podobny dochód na głowę. Ukraina poszła inną drogą. Nie podejmowano tam decyzji politycznych i gospodarczych, takich jak w Polsce, według Pani słów „przez wielu uważanych za zbyt radykalne”. Zmiany przeprowadzano bardzo ostrożnie i powoli. Dotowano nierentowne przedsiębiorstwa, by je utrzymać, dotowano energię i tak dalej. Teraz w Polsce dochód per capita jest trzy razy wyższy niż na Ukrainie. Jeżeli zatem chcemy mówić o sprawach najistotniejszych to tak – plan Balcerowicza realizowałbym tak samo.
Stefan Kawalec / 26 lipca 2021
Uważamy, że Plan Balcerowicza był odpowiednią polityką gospodarczą nie dlatego, że umożliwił on restrukturyzację wielkich przedsiębiorstw państwowych, ale dlatego, że jego działania liberalizacyjne i stabilizacyjne stworzyły warunki, które był wyjątkowo korzystne dla rozwoju prywatnych przedsiębiorstw w polskiej gospodarce.
Harvard Business Review / kwiecień 1995
Jako pierwszy wprowadził radykalną liberalizację w styczniu 1990 roku Leszek Balcerowicz.
Anders Aslund
Właśnie tu widzimy siłę wolnych rynków i efekt trudnych reform (…) To nowa Polska, którą wspólnie zbudowaliście – gospodarczy „Cud nad Wisłą”.
Barack Obama / 4 czerwca 2014
Wielki polski reformator Leszek Balcerowicz postanowił pójść śladem innego wielkiego reformatora Ludwiga Erharda.
Alan Greenspan / Z książki Era zawirowań wydana w 2008 roku
Bałcerowicz był prawdziwym polskim Ludwigiem Erhardem – odważnym, błyskotliwymi i zdecydowanym przywódcą.
Jerffrey Sachs
Dzięki reformom Balcerowicza udało się w krótkim czasie zaprowadzić w Polsce coś, co można nazwać normalnością w gospodarce.
Witold Orłowski / 18 grudnia 2019
„Mam do Balcerowicza niezwykły szacunek. Gdyby nie wprowadzone przez niego reformy, Polska byłaby dziś tam, gdzie Rumunia czy Albania”
Jan Nowak-Jeziorański / 2001 rok na UW
Moim zdaniem najważniejsze były początkowe reformy wprowadzone w styczniu 1990 przez zespół ekonomistów kierowany przez Leszka Balcerowicza.
Hartmut Lehmann / kwiecień 2012
Mało które dzieło w historii Polski było tak udane i miało tak daleko idące pozytywne skutki jak plan Balcerowicza. Dzięki niemu jednym skokiem znaleźliśmy się w głównym nurcie cywilizacji.
Witold Gadomski / 21 grudnia 2009
Od początku lat 90. XX w., a więc wraz z postępującym procesem transformacji gospodarczej, Polacy wykazywali się ponadprzeciętną inicjatywą i zdolnościami w zakresie prowadzenia biznesu.
Dariusz Filar / luty 2018
Byłem krytykiem tego planu co do zasad i sposobu jego przeprowadzenia. Chcę jednak powiedzieć, to co już wielokrotnie podkreślałem, że Polska ogromnie dużo zawdzięcza Leszkowi Balcerowiczowi i za to co zrobił należą mu się w Polsce pomniki.
Jerzy Hausner / 24 stycznia 2020
To głównie dzięki reformom z początku lat 90-tych w ostatnich 15 latach miał miejsce w Polsce duży skok cywilizacyjny.
Stanisław Gomułka / 12 września 2009
Leszek Balcerowicz nie ma sobie równych jako specjalista od walki z kryzysami gospodarczymi. Po upadku komunizmu w Europie był pionierem „terapii szokowej” – zdławnienia hiperinflacji i budowania wolnego rynku.
Wall Street Journal / 14 Grudnia 2012
Balcerowicz przywrócił w Polsce podstawowe kategorie ekonomiczne (…). Mam wiele szacunku do Balcerowicza za dokonanie zdecydowanego chirurgicznego cięcia. Była to wprawdzie bolesna, ale absolutnie niezbędna operacja.
Jarosław Kaczyński / rok 1999
Podejście nazwane „szokowym” od strony czysto ekonomicznej było podyktowane przekonaniem, że im szybciej przestawimy gospodarkę na czysto wolnorynkowe tory, tym szybciej zacznie ona efektywnie pracować i poprawiać naszą sytuację. To fundamentalne założenie okazało się prawdziwe – twardy kurs wolnorynkowy zadziałał i mówią o tym twarde statystyki: nasze PKB rosło nieprzerwanie od 1992 do 2019, do ostatniego roku przedpandemicznego
Marcin Mrowiec / 4 czerwiec 2021
Czemu Polska poradziła sobie lepiej niż kraje uważane za gwiazdy Europy Środkowej – np. Czechy mające długą tradycję przemysłową? W przeciwieństwie do wielu ex-komunistycznych sąsiadów, którzy wybrali „miękkie” przejście do kapitalizmu, Polska zdecydowała się w 1990 r. na terapię szokową zaprojektowaną przez ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza.
The Economist / 28 czerwca 2014

Biografia i działalność

Leszek Balcerowicz – Profesor Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie; wicepremier i minister finansów w pierwszych dwóch niekomunistycznych rządach III RP oraz w latach 1997-2000; prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007; doktor honoris causa 32 uczelni krajowych i zagranicznych; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami – w Polsce: m.in. Orderem Orła Białego (2005 r.), najwyższym odznaczeniem państwowym, które otrzymał za wkład w transformację ustrojową naszego kraju, oraz za granicą: m.in. nagrodami im. Miltona Friedmana, Ludwika Erharda, Friedricha von Hayeka, przyznanymi mu za promowanie wolności; honorowy przewodniczący brukselskiego think-tanku im. Bruegla. Mistrz Polski juniorów w biegach przełajowych w 1965 roku. Założyciel i przewodniczący rady think-tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Więcej

W mediach społecznościowych

W mediach społecznościowych

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Polski cud gospodarczy: cała prawda o transformacji

Polska w 1989 roku była jednym z najbiedniejszych krajów Europy. W okresie zaborów, II RP i PRL próbowaliśmy industrializacji kierowanej i finansowanej przez państwo. Jednak tym razem zdecydowaliśmy się wziąć przykład z Zachodu: pozwoliliśmy Polakom działać, budując wolny rynek i reformując instytucje państwa. W rezultacie, po raz pierwszy w historii, wytworzyliśmy silną i relatywnie zamożną klasę średnią.

Poziom życia Polaków 1918-2019
PKB per capita jako % USA, zmienne PPP

Poznaj historię polskich przemian

Publikacje autorstwa Leszka Balcerowicza

Profesor Leszek Balcerowicz jest autorem licznych publikacji poświęconych ekonomii oraz polityce. Pisał zarówno artykuły i książki akademickie, jak i teksty popularnonaukowe, wspomnieniowe oraz publicystyczne. Profesor udziela także licznych wywiadów, również w formie książkowej.

Najnowsze książki dostępne są w Sklepie FOR:

International
International
International
International
Więcej publikacji

Publikacje autorstwa Leszka Balcerowicza

Profesor Leszek Balcerowicz jest autorem licznych publikacji poświęconych ekonomii oraz polityce. Pisał zarówno artykuły i książki akademickie, jak i teksty popularnonaukowe, wspomnieniowe oraz publicystyczne. Profesor udziela także licznych wywiadów, również w formie książkowej.

Najnowsze książki dostępne są w Sklepie FOR:

International
International
International
International
Więcej publikacji

Kontakt

Sprawy naukowe

Katedra Międzynarodowych
Studiów Porównawczych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • al. Niepodległości 162
  02-554 Warszawa
  Pokój 228

 • kmsp@sgh.waw.pl

Wystąpienia medialne

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

 • ul. Ignacego Krasickiego 9A
  02-628 Warszawa

 • monika.wachowiec@for.org.pl

 • 603 514 230

Wydarzenia

 • oliwia.krolik@for.org.pl