Instytucje, głupcze!
2010-11-04

Instytucje, głupcze!

"Polityka bywa jak teatr i nie ma co się na to obrażać. W tym teatrze trzeba umieć dobrze grać, jeżeli chce się dobrze robić reformy. Ale ta gra nie powinna reform zastępować..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Socjalizm, kapitalizm, transformacja
2010-11-04

Socjalizm, kapitalizm, transformacja

"Niniejsza książka jest wstępnym podsumowaniem moich wieloletnich badań, odnoszących się do instytucji, zmian instytucjonalnych (nazywanych często "systemowymi"), zachowań ludzkich..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku
2010-11-04

Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku

"Niniejsza książka jest poświęcona przede wszystkim zagadnieniom wolności, zmianom jej zakresu oraz skutkom różnic lub zmian w zakresie wolności dla rozwoju, zwłaszcza gospodarczego. Szczególną uwagę..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Państwo w przebudowie
2010-11-04

Państwo w przebudowie

"Oddaję w ręce Czytelników następny - po Wolności i rozwoju - zestaw szkiców. Myślę, że tytuł tej książki: Państwo w przebudowie, dobrze oddaje jej treść..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Toward a Limited State
2010-11-04

Toward a Limited State

"W niniejszym opracowaniu zamierzam skoncentrować się na kryteriach wyznaczania optymalnego zakresu aktywności państwa oraz na kwestiach związanych z relacjami pomiędzy jednostką a państwem..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Czarny piątek
2010-11-04

Czarny piątek

"Co to za rząd, w którym część ministrów w Sejmie głosuje przeciw politycznym postanowieniom Rady Ministrów..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej