Rewolucja w świecie finansów
2010-11-04

Rewolucja w świecie finansów

"Kapitalizm nie jest statyczny, lecz podlega zmianom, w pewnych okresach wolniejszym, a w innych - szybszym. Od kilkunastu lat mamy fazę szybszych przemian. Szczególnie dynamicznym przekształceniom podlega..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Pieniądz jako kopalina
2010-11-04

Pieniądz jako kopalina

"Co najczęściej słyszymy w publicznych dyskusjach o finansach naszego państwa? Ano, że pieniądze się "znajduje" albo się muszą "znaleźć". Pieniądz jest więc traktowany jako kopalina, którą wydobywa się spod..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
O rezerwach na chłodno
2010-11-04

O rezerwach na chłodno

"Do słów, które wzbudzają w pewnych kręgach politycznych silne emocje, dołączył - zdawałoby się sucho i technicznie brzmiący termin - "rezerwy". Niektórym pomieszały się zupełnie rezerwy celowe tworzone przez banki..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej
Niewolnicy Keynesa
2010-11-04

Niewolnicy Keynesa

"W trzech ostatnich szkicach starałem się pokazać, jak choroba finansów państwa (duże wydatki budżetu, wysokie podatki, duży deficyt) szkodzi rozwojowi gospodarki, a w skrajnym wypadku powoduje jego załamanie..."
brak komunikatu o id: artykuly_wiecej