Powrót do indeksu wiadomości
2017-12-18

Leszek Balcerowicz wzywa TVP do publicznych przeprosin

Nie można się godzić na wykorzystywanie instytucji publicznych  do ataków na dobre imię krytyków rządzącej partii.

W czasie swojej służby publicznej w latach 1989-1991 i 1995-2007 (a także później), byłem wielokrotnie publicznie atakowany, zwłaszcza przez niektórych polityków. Autorami demagogicznych, niesprawiedliwych lub wręcz fałszywych wypowiedzi były poszczególne osoby, a nie instytucje państwowe, działające w zorganizowany sposób i kierowane przez ludzi z jednej, rządzącej partii.

Wynikiem takiego właśnie działania jest audycja wyemitowana 26 września br. w postaci odcinka “Magazynu Śledczego” Anity Gargas, której głównymi realizatorami lub wykonawcami ze strony TVP byli: Radosław Jankiewicz i Wojciech Surmacz. Wszystkie zarzuty formułowane w wyżej wymienionym programie są fałszywymi oskarżeniami lub insynuacjami, co pokazałem w moim tekście z 28.09.2017r.[1]

Audycja powstała w TVP, kierowanym przez Jacka Kurskiego przy wykorzystaniu materiałów NBP, którym kieruje Adam Glapiński. Nawiasem mówiąc, NBP do dziś dnia odmawia przekazania materiałów, które zostały wcześniej udostępnione TVP i tam publicznie ujawniane w oskarżycielskiej tonacji.

Nie podejmowałem dotąd kroków prawnych w reakcji na insynuacje lub fałszywe oskarżenia ze strony indywidualnych osób. W przypadku audycji w programie Anity Gargas mamy jednak do czynienia z o wiele gorszą, niejako systemową, praktyką: współpracy instytucji państwowych w opracowywaniu kłamliwych materiałów, godzących w dobre imię osób krytykujących rządzących, a następnie emitowaniu opartych na nich programów przez TVP.

Dlatego zdecydowałem się podjąć kroki prawne: Na pierwszym etapie wzywam zarząd TVP i twórców programu “Magazyn Śledczy” Anity Gargas (wraz z nią samą) z 26 września do publicznych przeprosin za naruszenie moich dóbr osobistych oraz wycofanie treści programu ze środków masowego przekazu.

Reguły prawa pozwalają mi na występowanie tylko we własnej sprawie. Ale czyniąc to chce zaprotestować przeciwko niegodziwej praktyce wykorzystywania instytucji publicznych kierowanych przez osoby z rządzącej partii, do tworzenia, a następnie emitowania przez TVP programów godzących w dobre imię osób, które nie zgadzają się z polityką tej partii.

[1] Fałszywe oskarżenia w TVP w programie A. Gargas “Magazyn Śledczy” z udziałem NBP, L. Balcerowicz, 28.09.2017.

Oglądaj wideo z konferencji

Czytaj także:

Fałszywe oskarżenia w TVP w programie A. Gargas "Magazyn Śledczy" - z udziałem NBP, 28 września 2017 r.

TVPiS strzela do Balcerowicza. Pudło, 27 września 2017 r.

POBIERZ:
POBIERZ: