Leszek Balcerowicz dokonał transformacji polskiej gospodarki

Leszek Balcerowicz jest architektem zmian ekonomicznych w Polsce, zainicjowanych w 1989 r. Stworzył plan i wdrożył odważne reformy stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki po upadku komunizmu.
Plan Balcerowicza obejmował głębokie, wolnościowe przemiany instytucjonalne, w obszarach takich jak:
– transformacja z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej,
– prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw,
– obniżenie inflacji,
– uwolnienie handlu zagranicznego,
– uwolnienie wymienialności złotego na inne waluty,
– uwolnienie cen,
– odzyskanie równowagi budżetowej.

Fragment przemówienia z 17 grudnia 1989 – Leszek Balcerowicz przedstawia gotowy plan reform gospodarczych:
„System, który odziedziczyliśmy po poprzednikach, nie może już istnieć – stał się źródłem rozkładu gospodarki, dezorganizacji i degradacji życia, dehumanizacji stosunków między ludźmi.”
„Nasza propozycja to gospodarka oparta na mechanizmach rynkowych, o strukturze własnościowej, występującej w krajach wysokorozwiniętych, otwarta na świat. Gospodarka, której reguły są dla wszystkich jasne. Liczą się umiejętności, wiedza, talent, sprawne ręce, chęć do pracy.”
„Trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Alternatywa, którą proponujemy, to życie udane zamiast udawanego.”
Wirtualne muzeum przedstawiające wydarzenia 1989 roku:

Plan Balcerowicza, czyli „zerwanie z fałszywą grą”:

Ratowanie gospodarki w 1989 roku: